Όροι και προϋποθέσεις του κατασήματος

Όροι και Προϋποθέσεις του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ZOOFAST
(στο εξής: Οι Όροι)I. Το Κατάστημα
1. Ηλεκτρολογικό Κατάστημα Zoofast (στο εξής: Το Κατάστημα) λειτουργεί ως www.zoofast.gr και διοικείται από το  Center Zoo Sp. z o.o., Prądnicka 12, 30-002 Kraków, KRS 0000691214, NIP: 6772424074, REGON: 368050932
2. Για τους σκοπούς των πληρωμών για μεμονωμένους και εταιρικούς πελάτες το Κατάστημα χρησιμοποιεί τον ακόλουθο αριθμό τραπεζικού λογαριασμού:

Bank ING 

IBAN: PL39 1050 1445 1000 0090 8013 4035

BIC/SWIFT: INGBPLPW

 (στο εξής: Τραπεζικός Λογαριασμός Καταστήματος).
3. Διεύθυνση για αλληλογραφία και επιστροφές είναι η διεύθυνση του Καταστήματος Kokotów nr 703,
T.K.32-002 Węgrzce Wielkie.
4. Με το Κατάστημα ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τους εξής τρόπους:
•    γραπτώς στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση για την αλληλογραφία
•    συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του Καταστήματος
•    μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στέλνοντας ένα μήνυμα στη διεύθυνση e-mail του Καταστήματος office@zoofast.gr

II. Οι Πελάτες
1. Ο Πελάτης του Καταστήματος μπορεί να είναι o μεμονωμένος πελάτης ή εταιρικός πελάτης (στο εξής: Ο Πελάτης)
2. Ο μεμονωμένος πελάτης μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, καθιστώντας την αγορά για το σκοπό που δεν έχει επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα, και είναι ο καταναλωτής, κατά την έννοια του νόμου της 2ας Μαρτίου 2000, σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τα επικίνδυνα προϊόντα (στο εξής: Ο Μεμονωμένος Πελάτης)
3. Εταιρικός πελάτης είναι άλλος πελάτης από τον αναφερόμενο στο σημείο ΙΙ.2 τους Όρους, ιδίως το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση, νομικά πρόσωπα και οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα, που ο νόμος αναγνωρίζει τη νομική ικανότητα, καθιστώντας την αγορά για σκοπούς που συνδέονται με την επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα (στο εξής: ο Εταιρικός Πελάτης). Σε περίπτωση αμφιβολίας, θεωρείται ότι το πρόσωπο που κάνει την αγορά εκ μέρους του Εταιρικού Πελάτη έχει την κατάλληλη άδεια για την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων.
4. Χρήση του καταστήματος απαιτεί από τον Πελάτη την πρόσβαση στον υπολογιστή με τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις:
a) πρόσβαση στο διαδίκτυο
b) πρόγραμμα περιήγησης στο Internet Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera ή Internet Explorer
c) εγκατεστημένο το Macromedia Πληρωμένες plugin
d) ενεργοποιημένη την Javascript, πλαίσια και CSS
e) κλείδωμα αναδυομένων παράθυρων (pop-up windows)
f) έγκυρη διεύθυνση e-mail
g) ενεργό αριθμό τηλεφώνου.
Για τους πελάτες υπάρχει απόλυτη απαγόρευση της παροχής παράνομου περιεχομένου. Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει αμέσως από την ιστοσελίδα Καταστήματος παράνομο περιεχόμενο

III. Ο Λογαριασμός του Πελάτη
1.Ο Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει ένα λογαριασμό κάνοντας εγγραφή στην ιστοσελίδα του Καταστήματος συμπληρώνοντας σωστά τη φόρμα εγγραφής, ιδίως με:
a) εισαγωγή προσωπικών πληροφοριών (όνομα και διεύθυνση), διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (login του πελάτη) και ορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης.
b) κάνοντας δήλωση αποδοχής Όρων
c) συγκατάθεση, επιλέγοντας το κατάλληλο πεδίο, για να τοποθετηθούν τα προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων Center Zoo sp. z o. o. και για επεξεργασία και ανταλλαγή με άλλα πρόσωπα, όπως οι εταιρείες ταχυμεταφορών και φορείς πληρωμής για την εκτέλεση των συμβάσεων και τη χρήση της ιστοσελίδας τους.
d) συγκατάθεση, επιλέγοντας το κατάλληλο πεδίο, για την ελεύθερη χρήση, δημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση και διανομή των πληροφοριών που αναρτώνται από τους πελάτες στην ιστοσελίδα, ειδικότερα, οι γνωμοδοτήσεις, οι ειδικότητες και τα σχόλια από Center Zoo sp. z o. o.
2.Κατά την εγγραφή ο πελάτης μπορεί να συμφωνήσει για την αποθήκευση και επεξεργασία από την Center Zoo sp. z o. o. των προσωπικών δεδομένων μετά την αφαίρεση των αναγνωριστικών στοιχείων, τερματισμό του δικτύου τηλεπικοινωνιών ή συστήματος ΤΠΕ που χρησιμοποιείται από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των εν λόγω στοιχείων σε τρίτους αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαφήμισης, έρευνας αγοράς και της συμπεριφοράς και προτιμήσεις των πελατών, με τη χρήση των αποτελεσμάτων αυτών των μελετών για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από το κατάστημα.
3.Ο πελάτης μπορεί, επιλέγοντας το κατάλληλο πεδίο κατά την εγγραφή, να συμφωνήσει να λαμβάνει εμπορικές πληροφορίες, κατά την έννοια του νόμου της 18ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
4. Δηλώσεις που αναφέρονται στα σημεία 1 b, c, d είναι υποχρεωτικές για την εγγραφή, την δημιουργία του λογαριασμού και συναλλαγές στο Κατάστημα ως Εγγραμμενος Πελάτης.
5. Δηλώσεις προθέσεων, όπως ορίζονται στο σημείο 2 και 3 δεν είναι απαραίτητες για την εγγραφή.
6. Χρήση των υπηρεσιών του Καταστήματος δεν εξαρτάται από την εγγραφή του Πελάτη.
7. Δημιουργία Λογαριασμού του Πελάτη:
a) επιτρέπει τον έλεγχο στην ιστοσελίδα του Καταστήματος την κατάσταση της παραγγελίας.
b) επιτρέπει στον πελάτη να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Καταστήματος κριτικές, βαθμολογίες και σχόλια, χρησιμοποιώντας ένα ψευδώνυμο
c) είναι μια προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πίστης του Καταστήματος, το οποίο ορίζεται από ξεχωριστούς κανονισμούς.
8. Ο Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταβάλει τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Λογαριασμό του Πελάτη και να διαγράψει το Λογαριασμό του Πελάτη χωρίς αιτιολογία
9. Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το Λογαριασμό του Πελάτη σε συνδυασμό με την κατάργηση όλων των δεδομένων που συλλέγονται σε αυτό το Λογαριασμό χωρίς αιτιολογία, ιδίως στην περίπτωση της συμπεριφοράς του Πελάτη σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής από τον Πελάτη παράνομου περιεχομένου.

IV. Τα Εμπορεύματα
1.Το κατάστημα προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες (στο εξής: Τα Εμπορεύματα).
2. Όλα τα εμπορεύματα είναι ολοκαίνουργια
3. Το Κατάστημα στο πλαίσιο της επιχείρησης δεν παρέχει μεταφορικές υπηρεσίες, την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών που αγοράζονται από τους Πελάτες στο Κατάστημα και δεν κάνει συμφωνία εξ ονόματος του Πελάτη, σχετικά με τις μεταφορικές υπηρεσίες, την παράδοση, τη αποστολή, ή άλλες παρόμοιες συμφωνίες με τρίτους.
4. Προορισμός των εμπορευμάτων καθορίζεται αποκλειστικά από τις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται από τους κατασκευαστές στις ετικέτες των Εμπορευμάτων
5. Διαφημίσεις, τιμοκατάλογοι και άλλες πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Καταστήματος είναι μια πρόσκληση για σύμβαση κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα.
6. Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές και να σταματήσει τις πωλήσεις και τις διαφημιστικές εκστρατείες που καθορίζονται από ξεχωριστούς κανονισμούς, που διατίθενται στην ιστοσελίδα του Καταστήματος. Η προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές εφόσον οι κανόνες της διαφημιστικής εκστρατείας ορίζουν αλλιώς. Διαφημιστικά προϊόντα, δώρα ή προϊόντα τα οποία δεν ανήκουν σε σταθερές προσφορές του Καταστήματος διατίθενται σε περιορισμένες ποσότητες. Εκτέλεση εντολών για τα προϊόντα αυτά εξαρτάται από την σειρά παραλαβής των παραγγελιών από τους πελάτες. Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το μη διαθέσιμο διαφημιστικό προϊόν σε κάποιο άλλο, το οποίο είναι διαθέσιμο κατά τη στιγμή της παραγγελίας από τον Πελάτη.
7. Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το προϊόν από το Κατάστημα, ειδικά τα αγαθά που δεν είναι διαθέσιμες από τους κατασκευαστές, οι διανομείς ή οι εισαγωγείς του Καταστήματος.

V. Οι τιμές
1.Οι τιμές όλων των αγαθών καθορίζονται σε ευρώ (EUR) (ακαθάριστο).
2. Ο Πελάτης μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να κάνει την πληρωμή της τιμής που καθορίζεται στο πολωνικό ζλότι (PLN) σε ευρώ (EUR). Ο πελάτης μπορεί να βρει το ποσό της πληρωμής σε ευρώ (EUR), επιλέγοντας το κατάλληλο νόμισμα στο παράθυρο στην ιστοσελίδα του Καταστήματος. Η επιλογή αυτή μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή από τον Πελάτη.
3. Οι τιμές των εμπορευμάτων περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και τους δασμούς και εκφράζονται σε ακαθάριστα. Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν τις δαπάνες για την παράδοση των εμπορευμάτων στον Πελάτη
4. Σε περίπτωση της παραγγελίας με αξία άνω των 100,00 PLN (εκατό ζλοτι) ακαθάριστα και ταυτόχρονη επιλογή παραλαβής ή παράδοσης μέσω Sendfast sp. Sp.K. (στο εξής: Sendfast) όπως περιγράφεται στο σημείο XI.3 των Όρων, το Κατάστημα προσφέρει έκπτωση για τις παραγγελίες που γίνονται στο ποσό των PLN 1,00 (ένα ζλοτι) ή 0,25 ευρώ (είκοσι πέντε λεπτά). Για τις ανάγκες του παρόντος σημείου των Όρων το Κατάστημα υπολογίζει την έκπτωση σε μια σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία του 1,00 ευρώ = 4,00 PLN
5. Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των εμπορευμάτων. Αυτή η άδεια δεν επηρεάζει την τιμή των αγαθών που παραγγέλθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταβολής της τιμής.


VI. Σύναψη της παραγγελίας και εκτέλεση

1. Οι παραγγελίες μπορούν να τοποθετηθούν 24 ώρες την ημέρα.
I) Ο Πελάτης για να κάνει μια παραγγελία, θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα βήματα, μερικά από τα οποία μπορεί να επαναληφθούν:
a) επιλογή του τρόπου πληρωμής;
b) επιλογή του σημείου παραλαβής;
c) προσθήκη εμπορευμάτων στο καλάθι;
d) επιλογή του τρόπου παράδοσης;
e) εντολή της παραγγελίας με την επιλογή του παράθυρου „Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής”.
II) Ο Πελάτης μπορεί επίσης να δώσει την παραγγελία τηλεφωνικά ή μέσω e-mail
2.Η σύναψη της συμφωνίας με τον Μεμονωμένο Πελάτη γίνεται την στιγμή εντολής παραγγελίας.
3. Η εκτέλεση της παραγγελίας με πληρωμή με αντικαταβολή γίνεται άμεσα, και τις παραγγελίες με πληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή μέσω συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών μετά την εγγραφή του ποσού στο τραπεζικό λογαριασμό του καταστήματος.
4. Σύναψη της συμφωνίας με τον Εταιρικό Πελάτη γίνεται κατά την στιγμή αποδοχής της παραγγελίας από το κατάστημα, το οποίο ενημερώνει τον πελάτη εντός 48 ωρών από την στιγμή εντολής παραγγελίας.
5. Η εκτέλεση της παραγγελίας με πληρωμή με αντικαταβολή γίνεται άμεσα μετά την σύναψη της συμφωνίας, και τις παραγγελίες με πληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή μέσω συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών μετά την σύναψη της συμφωνίας και την εγγραφή του ποσού στο τραπεζικό λογαριασμό του Καταστήματος.
6. Εκτέλεση της παραγγελίας των Πελατών μπορεί να εξαρτάται από την καταβολή του συνόλου ή μέρους της αξίας της σύμβασης ή την απόκτηση του ορίου εμπορικού δανείου με ελάχιστη αξία της σύμβασης ή τη συγκατάθεση του Καταστήματος για αποστολή της παραγγελίας με αντικαταβολή (πληρωμή κατά την παραλαβή).
7. Η αποστολή των εμπορευμάτων της συμφωνίας γίνεται την ημερομηνία που ορίζεται στην κάρτα προϊόντος, καθώς και για παραγγελίες των πολλαπλών προϊόντων στην μεγαλύτερη περίοδο στις κάρτες ορισμένων προϊόντων. Η περίοδος αρχίζει την στιγμή εκτέλεσης συμφωνίας.
8. Αγορασμένα προϊόντα μαζί με επιλεγμένο παραστατικό πωλήσεων αποστέλλονται στο σημείο που ορίζει ο Πελάτης, με επιλεγμένο από τον Πελάτη τρόπο παράδοσης, μαζί με παραστατικό αγοράς και πληροφορία για δικαίωμα υπαναχώρησης από την συμφωνία και υπόδειγμα υπαναχώρησης από την συμφωνία ή με τη συγκατάθεση του Πελάτη, μπορεί να αποστέλλεται με άλλο μέσο αποθήκευσης δεδομένων.


VII. Μέθοδοι και τα έξοδα πληρωμής

1.Ανάλογα με την επιλογή του Πελάτη τους τρόπους για την παραλαβή ή την παράδοση, όπως ορίζεται στο σημείο VIII των Όρων, κατάστημα δέχεται τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής για τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν από τον Πελάτη :
I. Σε περίπτωση επιλογής προσωπικής παραλαβής από το Κατάστημα:
a) μετρητά στο ταμείο Καταστήματος
b) πληρωμή με ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα στο Tραπεζικό Λογαριασμό Καταστήματος
c) πληρωμή με παραδοσιακό τραπεζικό έμβασμα στο Τραπεζικό Λογαριασμό Καταστήματος.
d) πληρωμή με πιστωτική κάρτα – προπληρωμή (το Κατάστημα δεν δέχεται τέτοιο τρόπο πληρωμή στο κατάστημα)
e) πληρωμή Paypal
II. Σε περίπτωση επιλογής τρόπου παράδοσής και παραλαβής μέσω Sendfast:
a) πληρωμή με ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα στο Τραπεζικό Λογαριασμό Καταστήματος
b) πληρωμή με παραδοσιακό τραπεζικό έμβασμα στο Τραπεζικό Λογαριασμό Καταστήματος.
c) πληρωμή με πιστωτική κάρτα
d) πληρωμή με αντικαταβολή
e) πληρωμή Paypal
III. Σε περίπτωση επιλογής τρόπου παράδοσης και παραλαβής μέσω άλλο μεταφορέα:
a) πληρωμή με ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα στο Τραπεζικό Λογαριασμό Καταστήματος
b) πληρωμή με παραδοσιακό τραπεζικό έμβασμα στο Τραπεζικό Λογαριασμό Καταστήματος.
c) πληρωμή με πιστωτική κάρτα.
2. Για οποιαδήποτε επιλογή της πληρωμής ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το συνολικό ποσό για τα παραγγελθεντα προϊόντα. Το κατάστημα δεν δέχεται πληρωμές με δόσεις.
3. Το ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα ή παραδοσιακό τραπεζικό έμβασμα μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες επιβαρύνσεις όπως ορίζεται στους σχετικούς καταλόγους των τιμών των ιδρυμάτων που ασχολούνται με αυτές τις συναλλαγές.
4. Κατάστημα δέχεται τις παρακάτω πιστωτικές κάρτες: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic. Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση, εάν η κάρτα του πελάτη του δίνει αυτή την δυνατότητα.. Μπορεί να ζητηθεί από τον πελάτη να παράσχει προσωπικές πληροφορίες (όνομα και τη διεύθυνση, τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης, CVV αριθμό / πιστωτικής κάρτας CVC), και να διεξάγει άλλες πράξεις που είναι απαραίτητες για να γίνει μια πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, καθώς και μια συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τα θεσμικά όργανα που ασχολούνται με αυτές τις συναλλαγές.
5. Σε πρόπτωση πληρωμής μέσω Paypal μπορεί να υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις όπως καθορίζονται στους σχετικούς καταλόγους των τιμών των ιδρυμάτων που ασχολούνται με αυτές τις συναλλαγές.
6. Κάνοντας μια πληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος, ως ημερομηνία πληρωμής θεωρείται ημερομηνία την οποία έχει εγγραφεί η κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό Καταστήματος. Στην περίπτωση πληρωμής Paypal και με πιστωτική κάρτα, ως ημερομηνία πληρωμής θεωρείται η ημερομηνία λήψης της σωστής έγκρισης της συναλλαγής. Εάν εντός 7 (επτά) ημερών από την ημερομηνία αποστολής των μηνυμάτων στη διεύθυνση e-mail του Πελάτη "Προετοιμάζεται για αποστολή / Έτοιμο για παράδοση" δεν έχουν εγγραφεί τα μέσα για την παραγγελία, το κατάστημα θα στείλει μήνυμα με ζήτηση αποστολής επιβεβαίωσης κατάθεσης εντός 2 ημερών στο e-mail του Πελάτη. Η επιβεβαίωση αυτή πρέπει να σταλεί στο email του Καταστήματος office@zoofast.gr. Σε περίπτωση μη αποστολής της επιβεβαίωσης το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την συμφωνία στέλνοντας μία δήλωση στη διεύθυνση e-mail του Πελάτη. Εάν στο Τραπεζικό Λογαριασμό Καταστήματος μετά την αποστολή της δήλωσης αυτής, θα πιστωθούν τα μέσα για την παραγγελία, τότε τα μέσα θα επιστραφούν στο λογαριασμό του Πελάτη άμεσα.
7. Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένης μέθοδο πληρωμής που αναφέρονται στο σημείο 1, ιδίως για τεχνικούς λόγους. Αυτή η άδεια δεν επηρεάζει την επιλογή της μεθόδου της πληρωμής από τον Πελάτη πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταβολής.
VIII. Μέθοδοι και τα έξοδα παράδοσης ή παραλαβής
1.Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει τους ακόλουθους τρόπους παραλαβής και παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων:
a) προσωπική παραλαβή από το Κατάστημα
b) παράδοση μέσω Sendfast
c) παράδοση με άλλο μεταφορέα
2.Προσωπική παραλαβή από το Κατάστημα είναι δυνατή από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός αργιών και Κυριακές) από 09:00 έως 17:00. Ο Πελάτης μπορεί να παραλάβει τα παραγγελθέντα προϊόντα και να κάνει την πληρωμή σε μετρητά στο ταμείο του Καταστήματος το οποίο βρίσκεται στο κτήριο του Καταστήματος εντός 7 (επτά) ημερών από την στιγμή αποστολής των μηνυμάτων “Προετοιμασμένο για αποστολή / Έτοιμο για παραλαβή”. Σε περίπτωση μη παραλαβής εμπορευμάτων το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την συμφωνία στέλνοντας μία δήλωση στην διεύθυνση e-mail του Πελάτη.
3.Παράδοση των παραγγελθέντων εμπορευμάτων μέσω Sendfast γίνεται με ακόλουθους όρους:
a) Για να πραγματοποιήσει η παράδοση των αγαθών που παραγγέλθηκαν από τον Πελάτη μέσω Sendfast, ο Πελάτης θα πρέπει να συνάψει χωριστή σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ του Πελάτη και Sendfast με έδρα στη Wieliczka (Τ.Κ.: 32 - 020), Kokotów 703, ΑΦΜ: 6832085961, αριθμός REGON : 361526515 εκτελώντας τα ακόλουθα βήματα:
o    επιλογή της μέθοδο της παραλαβής ή της παράδοσης των παραγγελθέντων εμπορευμάτων που αναφέρονται στο σημείο VI.1.5 των Όρων επιλέγοντας το πεδίο "παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μέσω Sendfast"
o    σωστή συμπλήρωση της φόρμας παρέχοντας τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα (όνομα και διεύθυνση) και τη διεύθυνση e-mail ή συγκατάθεση για τη χρήση για τους σκοπούς της σύναψης της συμφωνίας με Sendfast εισαγόμενων κατά την εγγραφή στοιχείων του πελάτη που αναφέρονται στο σημείο ΙΙΙ.1 ή στην φόρμα παραγγελίας που αναφέρεται στο σημείο VI.1.3.3.
o    δήλωση της εξοικείωσης με τους όρους και προϋποθέσεις των διεθνών υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων από Sendfast sp. Z o.o Sp.K. για το Center Zoo
o    υποχρεωτική συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από Sendfast για την εφαρμογή της συμφωνίας για την παροχή υπηρεσιών διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους σε οποίους δόθηκε μερική ή ολόκληρη παροχή υπηρεσιών.
o    τελική επιβεβαίωση της πρόθεσης να συνάψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων επιλέγοντας το πεδίο «σύναψη συμφωνίας για την παροχή υπηρεσιών διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων σημαίνει υποχρεωτική πληρωμή" και κάνοντας κλικ στο "Δώστε Παραγγελία"
o    αποστολή στη διεύθυνση e-mail του Πελάτη και του Καταστήματος office@zoofast.gr του μηνύματος “Όροι και κανονισμοί του Sendfast”. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι είναι η στιγμή της σύναψης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ του Πελάτη και Sendfast.

4. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το κόστος των μεταφορών το οποίο θα προσθέτει   αυτόματα στο ποσό που οφείλεται για τα αγαθά που αγοράζονται στο κατάστημα ανεξάρτητα από το βάρος και επιλεγμένο τρόπο πληρωμής:
a) για παραγγελία κάτω από 100 PLN (εκατό ζλότι) ακαθάριστα ο κόστος είναι 12,80 PLN (δώδεκα ζλότι και ογδόντα γρος) ή 3,20 EUR (τρία ευρώ και είκοσι λεπτά). Για ανάγκες παρόντος. Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου των Όρων το κόστος της μεταφοράς υπολογίζονται σύμφωνα με μία σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία 1 ευρώ = 4 PLN
b) για παραγγελία άνω των 100 PLN (εκατό ζλότι) το κόστος είναι 1,00 PLN (ένα ζλότι) ή 0,25 EUR (εικοσι πέντε λεπτά), και στον Πελάτηa δόθηκε προσφορά για παραγγέλθεντα εμπορεύματα που αναφέρεται στο σημείο V.4 των Όρων. Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου των Όρων το κόστος της μεταφοράς υπολογίζονται σύμφωνα με μία σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία 1 ευρώ = 4 PLN
5. Οι αναλυτικές διατάξεις που αφορούν την σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ του Πελάτη και Sendfast περιέχονται στους Όρους παροχής υπηρεσιών διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων από Sendfast SP. Z o.o Sp.K. για τους πελάτες του καταστήματος. Ο Κανονισμός αυτός είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.
6. Ο Πελάτης μπορεί να αναθέσει την παράδοση, την αποστολή ή την μεταφορά των αγαθών που αγοράζονται στο κατάστημα σε τρίτους, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από αυτούς. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το κόστος της παράδοσης ή αποστολής σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους πληρωμής που καθορίζεται από τρίτους. Ο Πελάτης εκτελεί όλες τις δραστηριότητες που αφορούν κυρίως την εξεύρεση και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης ή παρόμοιας σύμβασης. Για να επιλέξει ο πελάτης τη μέθοδο της παράδοσης της παραγγελίας από άλλο φορέα, θα πρέπει να κάνει τα εξής:
a) επιλογή τη μέθοδο της παραλαβής ή της παράδοσης των παραγγελθέντων εμπορευμάτων που αναφέρονται στο σημείο VI.1.5, επιλέγοντας το «παράδοση με άλλο φορέα"
b) τελική επιβεβαίωση όσο αφορά παράδοση με άλλο φορέα επιλέγοντας πεδίο «ανάθεση της παράδοσης σε άλλο φορέα υποχρεούται πληρωμή σύμφωνα με τα ποσοστά του μεταφορέα", και κλικ στο πεδίο «Δώστε Παραγγελία» - το κόστος μεταφοράς δεν θα προσθέτει στο συνολικό ποσό για παραγγελθέντα εμπορεύματα.
c) Ο εκπρόσωπος του άλλου μεταφορέα μπορεί να παραλάβει τα παραγγελθέντα προϊόντα από την αποθήκη του Καταστήματος από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός αργιών), 09:00 με 17:00, εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος από το Κατάστημα στο e-mail του Πελάτη "Προετοιμάζονται για αποστολή / Έτοιμο για παραλαβή" ο πελάτης ή ο φορέας που επιλέγει ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κατάστημα για να καθοριστεί την ακριβή ημερομηνία παραλαβής των αγαθών που παραγγέλθηκαν, τηλεφωνικώς στο email office@zoofast.gr.Για εμπορεύματα που δεν έχουν εισπραχθεί από τον εκπρόσωπο του άλλου φορέα σε αυτή τη προθεσμία , το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία πώλησης με την αποστολή της δήλωσης στο email του Πελάτη.
7. Ο κίνδυνος της τυχαίας απώλειας ή βλάβης των αγαθών που αγοράζονται περνά στον Πελάτη τη στιγμή:
a) παράδοση των εμπορευμάτων στον Πελάτη εάν το πελάτης επιλέξει τη μέθοδο προσωπικής παραλαβής από το Κατάστημα
b) παράδοση των εμπορευμάτων στον υπάλληλο του Sendfast ή στον άλλο φορέα, εφόσον επιλεγεί ο πελάτης τη μέθοδο παράδοσης μέσω Sendfast ή ‘άλλο φορέα.
8. Παράδοση εμπορευμάτων σε άλλο από τον Πελάτη πρόσωπο είναι δυνατή μόνο με βάση γραπτής ονομαστικής άδειας από τον Πελάτη


IX. Το δικαίωμα για υπαναχώρηση από την συμφωνία

1.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου της 2ας Μαρτίου 2000 ο Μεμονωμένος Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση χωρίς αιτιολογία και κόστος σύμφωνα με την παράγραφο 27, εκτός από τις παράγραφούς 33 και 34 του Νόμου Καταναλωτών.
1.Η προθεσμία της υπαναχώρησης από την εξ αποστάσεως σύμβαση είναι 14 ημέρες από την στιγμή παράδοσης εμπορευμάτων. Για να ισχύει αυτή η προθεσμία χρειάζεται να σταλεί η δήλωση πριν λήξει η προθεσμία.
2. Η δήλωση υπαναχώρησης μπορεί να υποβληθεί με τη φόρμα την οποία υπόδειγμα βρίσκεται στο αρχείο αρ.2 του Νόμου Καταναλωτών ή σε άλλη γραπτή μορφή συμφωνά με το Νόμο Καταναλωτών.
3. Το Κατάστημα δέχεται τις δηώσεις υπαναχώρησης από την σύμβαση σε μορφή e-mail και τηλεφωνικώς.
4. Το Κατάστημα θα επιβεβαιώσει ότι παρέλαβε την δήλωση υπαναχώρησης άμεσα στέλνοντας e-mail (που ανάφερε ο Πελάτης κατά την παραγγελία ή άλλο e-mail το οποίο αναφέρθηκε στη δήλωση).
5. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, η σύμβαση θεωρείται άκυρη.
6. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση ο Πελάτης υποχρεούται να επιστέψει τα προϊόντα άμεσα στο Κατάστημα και όχι αργότερα από 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημερομηνία της δήλωσης υποχώρησης.
7. Ο Μεμονωμένος Πελάτης στέλνει τα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, από την οποία υπαναχώρησε, με δικά του έξοδα και με δική του ευθύνη.
8. Ο Μεμονωμένος Πελάτης δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο δεν είναι αποθηκευμένο σε ένα μέσο αποθήκευσης δεδομένων αν δεν συναινέσει σε μια τέτοια υποχρέωση πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης από τη σύμβαση ή δεν είχε ενημερωθεί για την απώλεια του δικαιώματός του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση κατά το χρόνο χορήγησης της συγκατάθεσης ή επιχειρηματία απέτυχε να παρέχει επιβεβαίωση σύμφωνα με αρθ. 15 παράγραφος. 1 Νόμου Καταναλωτών
9.Ο Μεμονωμένος Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας των εμπορευμάτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, ως αποτέλεσμα της χρήσης του, με τρόπο που να πηγαίνει πέρα από ό, τι είναι απαραίτητο για να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των πραγμάτων.
10. Το Κατάστημα άμεσα, και όχι αργότερα από 14 ημέρες από την στιγμή παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης, θα επιστρέψει όλα τα έξοδα μαζί με τα έξοδα αποστολής, εάν ο Πελάτης έχει επιλέξει άλλο, πιο ακριβό, από το προτεινόμενο από το Κατάστημα τρόπο πληρωμής, τότε το Κατάστημα δεν επιστρέφει τα επιπλέον έξοδα σύμφωνα με αρθ. 33 Νόμου Καταναλωτών.
11. Το Κατάστημα επιστρέφει τα έξοδα με τον ίδιο τρόπο πληρωμής όπως έχει χρησιμοποιήσει ο Πελάτης, εκτός εάν έχει συμφωνήσει με άλλο τρόπο πληρωμής, το οποίο δεν τον επιβαρύνει μα άλλα έξοδα.
12. Κατάστημα μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή της πληρωμής που έλαβε από τον Πελάτη μέχρι να επιστραφούν τα εμπορεύματα ή μέχρι θα στείλει ο Πελάτης την επιβεβαίωση αποστολής ανάλογα με το ποιο γεγονός επέρχεται πρώτο.
13. Ο Μεμονωμένος Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις
- όταν η τιμή ή αμοιβή εξαρτάται από διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά τα οποία δεν ελέγχονται από το Κατάστημα και τα οποία συμβήκαν πριν λήξη προθεσμίας υπαναχώρησης.
- στην οποία η βάση της υπηρεσίας είναι μη προκατασκευασμένο προϊόν, που κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες
- στην οποία η βάση της υπηρεσίας είναι φθαρτό προϊόν ή με μικρό χρόνο ζωής
- στην οποία η βάση της υπηρεσίας είναι προϊόντα που παραδίδονται σε σφραγισμένο δοχείο, τα οποία, μετά το άνοιγμα της συσκευασίας δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγείας ή για λόγους υγιεινής, εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί μετά την παράδοση
- στην οποία η βάση της υπηρεσίας είναι προϊόντα τα οποία μετά την παράδοση λόγω της φύσης τους, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με άλλα προϊόντα
- στην οποία η βάση της υπηρεσίας είναι οπτικές ή ηχητικές εγγραφές ή πρόγραμμα υπολογιστή, που παρέχεται σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί μετά την παράδοση
- για την παροχή του ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο δεν είναι αποθηκευμένο σε ένα μέσο αποθήκευσης δεδομένων αν ο Πελάτης έχει συναινέσει σε μια τέτοια υποχρέωση πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης από την σύμβαση και μετά την ενημέρωση από τον επιχειρηματία για απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης από την σύμβαση
- για την παράδοση εφημερίδων και περιοδικών με την εξαίρεση της σύμβασης για συνδρομή περιοδικών
X. Εγγύηση

1.Το Κατάστημα σύμφωνα με αρθ. 558§1 Αστικού Κώδικα αποκλείει εντελώς ευθύνη προς τους Εταιρικούς Πελάτες σχετικά με τα φυσικά και νομικά ελαττώματα (εγγύηση).
2. Κατάστημα ευθύνεται απέναντι στον Πελάτη για ελαττώματα σύμφωνα με τους όρους της αρθ 556 του Αστικού Κώδικα και επόμενους (εγγύηση).
3. Σε περίπτωση της σύμβασης με Μεμονωμένο Πελάτη εάν το ελάττωμα εντοπίστηκε εντός 1 έτους από την στιγμή παραλαβής των εμπορευμάτων, υποτίθεται ότι υπήρχε κατά τη στιγμή της μετάβασης του κινδύνου στον Μεμονωμένο Πελάτη
4. Εάν αγορασμένο προϊόν είναι ελαττωματικό ο Μεμονωμένος Πελάτης έχει το δικαίωμα:
a) να προβεί σε δήλωση σχετικά με το αίτημα μείωσης των τιμών ;
b) να προβεί σε δήλωση σχετικά με την υπαναχώρηση από την συμφωνία;
εκτός εάν το Κατάστημα άμεσα και χωρίς αδικαιολόγητη ταλαιπωρία για των Μεμονωμένο Πελάτη, θα αντικατασταθεί ελαττωματικό προϊόν σε μη ελαττωματικό ή το ελάττωμα θα αφαιρεθεί. Ωστόσο, άν το προϊόν είχε ήδη αντικατασταθεί ή επισκευαστεί από το Κατάστημα ή το Κατάστημα δεν ικανοποιεί την υποχρέωση να ανταλλάσσουν τα προϊόντα για απαλλαγμένα από ελαττώματα ή να επανορθώσει το ελάττωμα τότε δεν δικαιούται να ανταλλάσσουν αγαθά ή να επανορθώσει το ελάττωμα.
5. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει, αντί για προτεινομένη από το Κατάστημα αφαίρεση του ελαττώματος, αντικατάσταση σε μη ελαττωματικό προϊόν, ή αντί για αντικατάσταση να επανορθώσει το ελάττωμα, εκτός εάν επανόρθωση αυτή είναι αδύνατη ή απαιτεί υπερβολικό κόστος σε σύγκριση με την μέθοδο που προτείνεται από το Κατάστημα, όπου η αξιολόγηση αυτών των δαπανών λαμβάνει υπόψη την αξία των αγαθών χωρίς ελαττώματα, το τύπο και την σημασία των ελαττωμάτων, και επίσης λαμβάνει υπόψη τα μειονεκτήματα τα οποία θα μπορούσε να λαμβάνει ο Πελάτης με διαφορετική μέθοδο ικανοποίησης.
6. Ο Μεμονωμένος Πελάτης δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από την σύμβαση εάν το ελάττωμα δεν είναι σημαντικό.
7. Εάν το αγορασμένο προϊόν είναι ελαττωματικό ο Μεμονωμένος Πελάτης έχει επίσης το δικαίωμα :
a) να ζητήσει να αντικατασταθεί το προϊόν με νέο μη ελαττωματικό
b) να ζητήσει την επανορθώση του ελαττώματος
8.Το Κατάστημα υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν για ελεύθερο από ελαττώματα ή να διορθώσει το ελάττωμα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς αδικαιολόγητη ταλαιπωρία για τον Μεμονωμένο Πελάτη.
9.Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να αποκαταστήσει το αίτημα του Πελάτη, εάν η αποκατάσταση αυτή είναι αδύνατη ή σε σύγκριση με άλλο πιθανό τρόπο απαιτεί υπερβολικό κόστος.
10.Στην περίπτωση, εάν ελαττωματικό προϊόν έχει ήδη συναρμολογηθεί, ο Μεμονωμένος Πελάτης μπορεί να ζητήσει από το Κατάστημα την αποσυναρμολόγηση και την συναρμολόγηση όταν το ελαττωματικό στοιχείο έχει αποκατασταθεί ή επανορθώσει, είναι όμως υποχρεωμένος να πληρώσει μερικό κόστος της αποσυναρμολόγησης το οποίο είναι μεγαλύτερο από την αξία του προϊόντος ή μπορεί να ζητήσει από το Κατάστημα να πληρώσει μερικό κόστος αποσυναρμολόγησης έως την αξία του προϊόντος. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων από το Κατάστημα, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να διεξάγει τις δραστηριότητες αυτές με επιβάρυνση και τον κίνδυνο του Καταστήματος.
11.Ο Πελάτης που επιθυμεί να κάνει μια καταγγελία είναι υποχρεωμένος να παρέχει το ελαττωματικό προϊόν στη διεύθυνση των καταγγελιών του Καταστήματος με επιβάρυνση του Καταστήματος. Εάν λόγω της φύσης των προϊόντων ή του τρόπου συναρμολόγησης η παροχή είναι εξαιρετικά δύσκολη ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει στο Κατάστημα το μέρος που βρίσκεται. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων από το Κατάστημα, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να διεξάγει τις δραστηριότητες αυτές με επιβάρυνση και τον κίνδυνο του Καταστήματος.
12.Το κόστος αντικατάστασής ή επανόρθωσης βαρύνει το Κατάστημα, εκτός την περίπτωση που αναφέρεται στο σημείο IX.9
13.Το Κατάστημα είναι υποχρεωμένο να δεχθεί από τον Πελάτη τα ελαττωματικά προϊόντα για αντικατάσταση ή την υπαναχώρηση από την σύμβαση.
14.Το Κατάστημα εντός δεκατεσσάρων ημερών θα αντιμετωπίσει η :
a) δήλωση ζήτησης μείωσης της τιμής
b) δήλωση υπαναχώρησης από την σύμβαση
c) ζήτηση να αντικαταστήσει το προϊόν;
d) ζήτηση να επανορθωθεί το ελάττωμα
Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι δήλωση ή καταγγελία εγκρίθηκε.
15.Το Κατάστημα ευθύνεται για την εγγύηση εάν η βλάβη εντοπίστηκε πριν από την παρέλευση δύο ετών από τη στιγμή παράδοσης των εμπορευμάτων στον Μεμονωμένο Πελάτη, και σε περίπτωση εάν πρόκειται για το προϊόν χρησιμοποιημένο πριν από την παρέλευση ενός έτους από τη στιγμή παράδοσης των εμπορευμάτων στον Μεμονωμένο Πελάτη
16. απαίτηση του Μεμονωμένου Πελάτη για επανόρθωση ελαττώματος ή για την αντικατάσταση έχει προθεσμία 1 χρόνο από την στιγμή την εντόπισης του ελαττώματος και όχι νωρίτερα από δύο χρόνια από τη στιγμή παραλαβής των εμπορευμάτων από τον Μεμονωμένο Πελάτη, εάν όμως πρόκειται για ήδη χρησιμοποιημένο προϊόν τότε από τη στιγμή παραλαβής από τον Μεμονωμένο Πελάτη.
17. Στη περίπτωση όταν ημερομηνία λήξης ορισμένου προϊόντος λήγει μετά από δύο χρόνια από τη στιγμή παραλαβής από το Μεμονωμένο Πελάτη, το Κατάστημα ευθύνεται για την εγγύηση πριν την ημερομηνία αυτή.
18 Στις ημερομηνίες που καθορίζονται στο σημείο Χ.15-17 ο Μεμονωμένος Πελάτης έχει το δικαίωμα τα προβεί σε δήλωση την υπαναχώρηση ή μείωση της αξίας της παραγγελίας λόγω ελαττώματος, και εάν ο Μεμονωμένος Πελάτης απαίτησε την αντικατάσταση ή επανόρθωση του προϊόντος, η προθεσμία για να προβεί ο Πελάτης την δήλωση αυτή ξεκινάει από την στιγμή της λήξης χρόνου στον οποίο έπρεπε να γίνει αντικατάσταση ή επανόρθωση του προϊόντος.
19. Σε περίπτωση δίωξης και δίωξης στο διαιτητικό δικαστήριο όσο αφορά την εγγύηση, η προθεσμία για άλλες δραστηριότητες που δικαιούται ο Μεμονωμένος Πελάτης αναστέλλεται μέχρι την τελική δικαστική απόφαση. Αντίστοιχα ισχύει και για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης και την ημερομηνία της εκτέλεσης οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εγγύησης ξεκινάει από την ημερομηνία έγκρισης της άρνησης του δικαστικού συμβιβασμού με τον μεσολαβητή ή αναποτελεσματική διαμεσολάβηση.
20. Για δραστηριότητες όσο αφορά την εγγύηση για νομικά ελαττώματα αγορασμένων προϊόντων καθορίζονται στο σημείο Χ 15-16, και η προθεσμία ξεκινάει από την ημέρα που ο Μεμονωμένος Πελάτης εντόπισε το ελάττωμα, και εάν ο Μεμονωμένος Πελάτης εντόπισε το ελάττωμα την στιγμή της καταγγελίας από τρίτα πρόσωπα – από την ημέρα οριστικής δικαστικής απόφασης.
21. Εάν λόγω του ελαττώματος ο Μεμονωμένος Πελάτης προβεί σε δήλωση υπαναχώρησης από την σύμβαση ή μείωση της αξίας της παραγγελίας, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την επανόρθωση της ζημίας η οποία είναι το αποτέλεσμα της σύναψης της σύμβασης μη γνωρίζοντας για το ελάττωμα έστω και αν η ζημία ήταν συνέπεια των περιστάσεων για τις οποίες το Κατάστημα δεν είναι υπεύθυνο, ειδικά μπορεί να ζητήσει επιστροφή έξοδών που αφορούν την σύναψη της συμφωνίας, έξοδών παραλαβής, έξοδών αποθήκευσης, ασφάλισης των εμπορευμάτων, την επιστροφή των εξόδων σε έκταση στην οποία δεν αναφέρονται προς όφελός τους, και δεν έχει λάβει αποζημίωση από τρίτους ή επιστροφή έξοδών δικαστηρίου. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων της υποχρέωσης για την αποζημίωση σχετικά με τις γενικές αρχές.
22. Η λήξη της προθεσμίας για οποιοδήποτε δήλωση όσο αφορά το ελάττωμα δεν αποκλείει τις δραστηριότητες σχετικά με την εγγύηση εάν το Κατάστημα απέκρυψε το ελάττωμα.

XI. Απόρρητο και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

1. Ο διαχειριστής των βάσεων δεδομένων των προσωπικών πληροφοριών που παρέχονται από τον Πελάτη είναι Κατάστημα .
2. Το Κατάστημα δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το νόμο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της 29ης Αυγούστου 1997 και το νόμο για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της 18ης Ιουλίου 2002. Ο Πελάτης παρέχει στο Κατάστημα τα προσωπικά δεδομένα του κατά και συμφωνεί με την επεξεργασία τους από το Κατάστημα για να ολοκληρώθει η παραγγελία. Ο πελάτης έχει ανά πάσα στιγμή την πρόσβαση να τροποποιήσει, να αναβαθμιστεί ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα.
3. Λεπτομερές προϋποθέσεις για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εντολών από το Κατάστημα περιγράφονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση: www.zoofast.gr

XII. Προστατευτικά εργαλεία του Καταστήματος

1.Προκειμένου να προστατευθούν όλα τα δεδομένα των πελατών τα οποία εισάγονται μέσω της ιστοσελίδας του Καταστήματος, Κατάστημα χρησιμοποιεί τις ακόλουθες τεχνικές εγγυήσεις:
a) Διαχειριστικά λογαριασμοί που προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης. Μόνο οι λογαριασμοί αυτοί έχουν πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα.
b) Λογαριασμοί χρηστών που προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης. Είναι δυνατόν οι πελάτες να αλλάξουν / διαβάσουν μόνο τα δικά τους στοιχεία (όχι κάποιου άλλου χρήστη).
c) Αρχείο καταγραφής συμβάντων - σύστημα καταγραφής (εγγράφως στο αρχείο καταγραφής) πότε έχει καταχωρηθεί ο χρήστης, ποιος και πότε έχει αλλάξει τα προσωπικά στοιχεία την τελευταία φορά.
d) Δημιουργία των αντίγραφων ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται στα σημεία χωρίς κίνδυνο να βρεθούν σε λάθος χέρια.
e) επιπλέον προστασία με τη μορφή της σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης που απαιτείται για να συνδεθείτε στο σύστημα
f) σύστημα περιορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης σε αρχεία και καταλόγους στο διακομιστή
2. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες πληρωμής [και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής μεταφοράς] επιτρέπονται σε συνεργασία με την υπηρεσία ηλεκτρονικής κάρτας - η συναλλαγή είναι κρυπτογραφημένο και πραγματοποιείται με τη χρήση ασφαλούς σύνδεσης (SSL 256+ bits).
3. Στην περίπτωση των συναλλαγών με ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα, αυτή η συναλλαγή μπορεί να γίνει σε ηλεκτρονική τραπεζική διεπαφή του λογαριασμού του Πελάτη και με τη χρήση τεχνικών εγγυήσεων που προβλέπονται από την τράπεζα.

XIII. Τελικές διατάξεις
1. Καμία διάταξη των Όρων δεν προορίζεται να επηρεάσει τα δικαιώματα του Πελάτη. Δεν μπορεί επίσης να ερμηνευθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, όπως και στην περίπτωση της μη συμμόρφωσης με οποιοδήποτε μέρος των Όρων με ισχύοντες νόμους, το Κατάστημα δηλώνει την χρήση των ισχύοντες νόμους στη θέση του αμφίβολου παράγραφού των Όρων.
2. Για αλλαγές και μεταβολές των Όρων και την έκταση τους ο Πελάτης θα ενημερώνεται μέσω e-mail (στη διεύθυνση που ανάφερε ο Πελάτης κατά την εγγραφή 'η την παραγγελία). Η ενημέρωση θα σταλεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των νέων Όρων. Οι μεταβολές αυτές θα γίνονται προκειμένου να προσαρμόσουν τη νομοθεσία για την τρέχουσα νομική κατάσταση.
3 Οι Όροι είναι διαθέσιμοι για τον Πελάτη στη καρτέλα “Όροι” (zoofast.gr/oroi). Κατά την παραγγελία και στη περίοδο μετά την αγορά ισχύουν Όροι που αποδέχτηκε ο Πελάτης κατά την παραγγελία. Εκτός εάν ο Πελάτης θα επιλέξει νέο κανονισμό και θα ενημερώσει το Κατάστημα για την αλλαγή.
4. Οι περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από αυτούς τους Όρους ρυθμίζονται από τους ισχύοντες νόμους. Διαφορές, αν ο πελάτης εκφράζει αυτή την επιθυμία, αντιμετωπίζονται με τον τρόπο της διαδικασίας μεσολάβησης ή στο διαιτητικό δικαστήριο. Στο τέλος, το θέμα επιλύεται από το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία και μέχρι το σημείο. Στο τέλος για την υπόθεση αποφασίζει το αρμόδιο δικαστήριο.


ΧΙV. Η Ευρωπαϊκή ΈνωσηΤο κατάστημα εκτελεί το έργο χρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Καινοτόμων Οικονομίας, Στάδιο ΙΙ - Εφαρμογή της ανάπτυξης των εξαγωγών σε πλαίσια του Μέτρου 6.1 «διαβατήριο για εξαγωγή".

πολωνική οικονομία στη διεθνή αγορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Καινοτόμου 2007 - 2013.

 
Αξία του έργου: PLN 147 246.00 δίχτυ. Ποσό της επιδότησης: 50% του καθαρού κόστους, δηλαδή PLN 73 623.00. Χρόνος υλοποίησης 01.10.2011 - 31.12.2012

"Επιχορηγήσεις για την καινοτομία. Επενδύουμε στο μέλλον σας "

Συνεχίστε
Οδηγός για ιδιοκτήτες | F.A.Q. | Όροι | Επιστροφές και καταγγελίες | Πληρωμές και Παράδοση | Επικοινωνία | Για εμάς | Προϋποθέσεις της προσφοράς | Site Map | Σκύλος | Γάτα | ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ | 100% ικανοποίηση ή επιστροφή χρημάτων!
τσάτ

διαλέξτε το τσάτ